Ilzes Krūmiņas atsauksme par grāmatu Magdalēnu balss: Kristus–Magdalēnas potenciāla atmošanās

Kad uzzināju par grāmatas “Magdalēnu balss. Kristus Magdalēnas potenciāla atmošanās” izdošanu latviešu valodā, radās vēlme to izlasīt. Ko arī izdarīju. 

Sākumā mani grāmata tā ievilka, ka nevarēju atrauties. Likās neapstāšos, kamēr nebūšu to pabeigusi. Pēc pirmajām nodaļām turpināju mierīgā tempā, pamazām. Iedziļinoties. Pārdomājot. Sajūtot, kā tur rakstītais sasaucas ar mani.

No vienas puses, lasīt šo grāmatu ir kā skatīties krāsainu piedzīvojumu filmu, iztēlojoties, pat redzot (atceroties, varbūt?), kā vienotā kopumā kārtojās tekstos atspoguļotie notikumi – dažādie pārbraucieni, Ješua kāzas, Saulgriežu rituāli, Lielā Pulcēšanās, Romiešu armiju kavalēriju dārdošās skaņas Britānijas ceļos, dzīvesveids esēņu kopienās…No otras puses, tā sevī nes dziļu un sakrālu vēstījumu gan informatīvā veidā, gan enerģētiski. Par universālajām Vērtībām, Dievišķā Sievišķā – Vīrišķā harmonisku mijiedarbību, Zemes un Cilvēces atmošanos gan kolektīvā, gan individuālā līmenī. Jo  “viss ir viens”, kā daudzkārt tiešā un netiešā veidā tiek atgādināts grāmatas nodaļās.

Magdalēnu balss ir tik daudzveidīga! Tās enerģētiskos kodus senatnē fiziskos iemiesojumos nesuši tie, daudzus no kuriem mūsdienās sauc par Augšāmceltajiem Skolotājiem. Caur šo grāmatu viņi nodod savu pieredzi mums un tā ir tik dzīva! Godīgi sakot, nezinu, kā šo procesu  aprakstīt vārdiem, jo katram tas notiek savādāk. Es sajutos fiziski klātesoša vietās,  notikumos un iekšējos pārdzīvojumos, kuri aprakstīti grāmatā – gan kā tiešā dalībniece, gan kā vērotāja, gan kā konkrēts personāžs. Ak, jā – mani pārsteidza tik dažādie grāmatas varoņi! Izrādās, ka Magdalēna nav viena konkrēta būtne, tēls. Lasot šo grāmatu, kļūst pilnīgi skaidrs, ka mūsos visos šī enerģija ir pārstāvēta, neatkarīgi, apzināmies to vai nē. 

Sākot lasīt grāmatu, cītīgi atzīmēju un izkopēju citātus, kur man ļoti rezonēja. Jau otrās nodaļas noslēgumā sapratu, ka šādu domu graudu, atziņu ir tik daudz, ka novērš manu uzmanību no baudas, ko sniedz lasīšanas process. Tādēļ es pārstāju izrakstīt fragmentus un iedziļinājos tekstā, dažas rindkopas vai pat nodaļas pārlasot vairākkārt. Arī pati grāmatas struktūra ir savdabīga – notikumu secība nav hronoloģiskā kārtībā. Katra nodaļa kā pārsteigums, jo tajā atklājas kāds jauns personāžs vai situācijas pavērsiens. Pielikumos pievienotie materiāli – kartes, ciltskoki, rosina iedziļināties, pētīt un izzināt vairāk. Kā arī rada vēlmi doties uz vietām, kuras ir aprakstītas grāmatā. – lai ieraudzītu, kā tur ir mūsdienās; lai sajustu Magdalēnu balsi arī caur savu pieredzi fiziskajā plānā.

Šo grāmatu ir jālasa ar atvērtu Prātu un Sirdi, jo tajā paustā informācija ļoti atšķiras no tā, ko mums stāsta dažādi klasiskie, par drošiem un uzticamiem uzskatītie avoti – reliģiskie teksti, zinātniskie pētījumi, vēsturiski atklātie fakti un tamlīdzīgi. Tajā tiek sniegtas daudzas atbildes uz jautājumiem, kurus mēs uzdodam. Tā apstiprina nojautas, par kurām zinājām, bet īsti neticējām vai vienkārši nesapratām. Tā palīdz paplašināt pasaules redzējumu un vienlaicīgi arī sajust ciešāku saikni ar sevi pašu. Un, jā – tajā ir saskatāmas ļoti daudz paralēles ar mūsdienās notiekošo.

Savu vēstījumu vēlos noslēgt ar citātu, kurš, manuprāt, ļoti labi izgaismo šīs grāmatas būtību un sūtību:

 “Kāds visskaidrāk dzirdēs kliedzam pamesto sievišķo enerģiju, kam tika atņemtas tiesības un kas tika pakļauta nelīdzsvarotajai vīrišķajai enerģijai. Tomēr patiesībā vienojošā Kristus – Magdalēnas balss iestājas par vīriešu un sieviešu pilnīgu brīvību – lai viņi viens otru pieņemtu kā līdzvērtīgus. Citi, saduroties ar dzīvības dievišķuma dumpiniecisku nodevību, saklausīs tās skaļās svētā kara atbalsis, kas joprojām grauž sarūgtinātas un sērojošas sirdis. Var rasties piedošanas un līdzjūtības avots, lai izšķīdinātu visus tā kara iemeslus, kas norit sevī un iedomās ar citiem. Vēl kāds meklēs Mariju Magdalēnu un viņas bērnus. Un, lai ieietu viņas noslēpumā, šiem cilvēkiem ir jāredz un jājūt jaunā veidā. 

Smalkākā līmenī Kristus – Magdalēnas iniciētie var dzirdēt Dieva balsi un saņemt turpmāku aktivāciju, lai pārveidotu savus dziļākos baiļu apgabalus – nošķirtības avotu. Un tad, sniedzoties tālāk par pašiem stāstiem un vārdiem, tie, kuriem ir acis, lai redzētu, un ausis, lai dzirdētu, varēs uztvert arī caurstrāvojošās Bezgalīgās gaismas frekvences. “

Ilze Krūmiņa 

Dziedinošu enerģiju vadītāja, Dvēseles gleznu radītāja. 

Man patīk un interesē viss, kas saistīts ar pašizaugsmi, pašizziņu, psiholoģiju, ezotēriku, civilizācijām, kultūrām – senām un jaunām. 

Apzināti šo ceļu uzsāku 2012. gadā. Laika gaitā sapratu, ka to, ko uzskatīju par savu brīvā laika aizraušanos, varu darīt profesionāli, palīdzot arī citiem cilvēkiem.

Manā piedāvājumā ir individuālās konsultācijas un enerģētiskās prakses grupām, kas palīdz cilvēkiem risināt viņu situācijas, rast atbildes uz aktuālajiem jautājumiem, dziedināt to, kas jādziedina un justies labāk kopumā.

Vēl viens no maniem izpausmes veidiem ir meditatīvā zīmēšana. Noskaņojoties uz konkrētām enerģijām un nodomu, tiek radīts mākslas darbs (mandala vai glezna), kurā iekodēta attiecīgā informācija. 

Mani galvenie instrumenti: čenelings, Laika Līniju dziedināšana, orākula kārtis, transformējošā (meditatīvā) zīmēšana.

Ja augstākminētais Tevi uzrunā, tad seko man soctīklos vai sazinies privāti: https://taplink.cc/ilzeartchanneling

Grāmata "Magdalēnu balss: Kristus–Magdalēnas potenciāla atmošanās"

Atbildēt

Valodas