Iziešana no 3D Matricas ietekmes zonas. Nedualitāte

Pirmā daļa 10. un 11.maijs- tiešraide. Otrā daļa – 18.jūlijs klātiene!
Iziešana no duālās pasaules uztveres ir nākamais solis dvēseles attīstības ceļā, ceļā atpakaļ pie vienotības apziņas, pie savas daudzdimensionālās dabas apzināšanās. 
Mīlestības un vienotības apziņa, augstas vibrācijas, sevis kā dievišķas būtnes patiesa apzināšanās nav savietojama ar cīņu, karošanu un iesaistīšanos ”frontēs”.
Neduālā sevis un pasaules apzināšanās ir kā loģisks nākamais solis sava patiesā potenciāla atvērš virzienā ārpus 3D ieprogrammētajiem scenārijiem un prāta ilūzijām.

Tēmas

Matricas anatomija
Kas ir matrica? Matrica un Sistēma.
Matricas veidojošās struktūras un sastāvdaļas. Civilizācijas, Arhitekts, mākslīgais intelekts, egregori.
Matricas kodi, uzbūve un mērķi. Dvēseļu līgumi ar matricas veidotājiem.
Matricas (arhitekta) kodi. Dabas&Dieva (Absolūta) kodi.
Plānotās un paredzamās Matricas izmaiņas Pārejas laikmetā.

Dualitāte
Ilūzijas (Maija, Mitote) veidošanās uz Zemes
3D pasaule – izaugsmes akselerators
Dualitātes programmas (karmiskās, pirms iemiesojuma izvēlētās, dzīves laikā iegūtās). Darbs ar tām.
Izaugsme, dvēseles attīstība dualitātē (augšā- lejā) un nedualitātē (pa spirāli). 

Cilvēka īstā brīvā griba parādās tad, kad viņš sāk domāt neduāli.

Daudzdimensionalitāte
Daudzdimensionalitātes (DD) izpratne cilvēka skatījumā (sāksim ar jēdzienu nedualitāte)
Vibrāciju paaugstināšanas ceļš līdz DD sākumpunktam
Šķēršļi un traucēkļi, kas šķir teoriju no praktiskas piedzīvošanas.
Atkabināšanās no Matricas soli pa solim.
Apzinātāba, Šeit un Tagad māksla, un saikne ar Dvēseli
Jaunās realitātes telpas parametri un radīšanas potenciāls

Iziet no Matricas/Sistēmas kontroles nav iespējams esot duālajā pasaules uztverē! Neduālā apziņa – galvenais faktors, lai atmostos no Ilūzijas.

Matricas ”provokācijas”
Novērotāja atpazīšana, kad tas atrodas enerģijas saglabāšanas stāvoklī (šeit un tagad, plūsmā, vērotāja pozīcijā).
Notikumu formēšana novērotāja atgriešanai matricas energoapmaiņā.
Iziešana no Matricas kontroles nav iespējama bez atvērtas sirds, mīlestības plūsmas, kas nāk no dvēseles, bez mīlestības pret tuvāko, pret sevi, Radītāju un Māti Zemi.

Trešā satikšanās būs jūlijā (datums tiks precizēts), kuras tematika (vairāk prakses) plānota:
Savas unikalitātes atvēršana ārpus matricas parametriem
Radīšanas potenciāls
4D pasaules iespējas
Prakses neduālās uztveres un iekšējā stāvokļa stiprināšanai.

Šo tēmu pasniedzu un pati pētu jau 12 gadus. Vēl joprojām esmu ceļā un, nu jau izbaudu azartu no saspēles ar matricu 🙂 
Šo mūsu kopējo pasākumu esmu iecerējusi ļoti praktiski, un proti:
Teorija tiks papildināta ar tādām praksēm kā ”Dualitātes pretpolu samazināšana” ”Vērošanas prakse”, ”Savas enerģijas atgriešana”, ”darbs ar laika līniju- atbrīvošanos no pagātnes”, ”Duālo programmu atslēgšana”, u.c., kas tiks dotas kanālā.
Šoreiz laiks pieprasa lielāku uzmanību, tādēļ pirmā retrīta daļa no klātienes tiek pārnesta uz onlain vidu un, lai vieglāk integrētos un būtu mazāka slodze, sadalīta uz divām dienām.
Prakšu dienai ir vajadzīgs klātienes lauks, tādēļ tā tiks izziņota tiem, kas pabeigs pirmo daļu un atkārtotajiem dalībniekiem!
-70 (35 eur/d) līdz 10.maijam un ierakstā.
Klātienes prakšu dienas cena 50 eur ( 45eur iepriekšējiem dalībniekiem) un pieteikšanās apmaksas links tiks nosūtīts kopā ar pārējo informāciju pēc teorētiskās daļas pabeigšanas.
10.un 11.maijā piedalīties var ikviens interesents.
Pirmā prakse sakārtot lietas ar Sistēmu, lai piedalītos darba dienā un darba laikā 🙂
Pieteikšanās pirmajai daļai: https://ej.uz/4Dmatrix

Esam! 

Atbildēt

Valodas