Meditācijas no grāmatas Magdalēnu balss

Ješua meditācija “Vienotības elpa”

Iedomājies mani kā mīļu draugu (vai kā zelta gaismas lodi), kas ierodas, lai tevi satiktu. Mūs ieskauj starojoša zelta gaismas sfēra. Šajā mierīgajā un izgaismotajā laukā mēs elpojam Dzīvības elpu.

Aicinu tevi lēni un maigi elpot kopā ar mani. Savieno savu elpu ar manējo. Vienkārši elpo…

Izelpo. Jebkādu spriedzi un nogurumu sūti gaismā vai liesmā, kā tu to iedomājies, manā sirdī. Redzi, kā ar katru tavu ieelpu mana sirds liesma kļūst arvien spožāka.

Veic skaļu nopūtu… Ahh!

Ieelpo. Ieelpo manu mūžīgo gaismu. Ieelpo manu mūžīgo mīlestību. Ieelpo manu mieru.

Izelpo. Es ieelpoju visas sāpes, ko tu, iespējams, jūti… viss ir kārtībā… veic skaļu nopūtu…. Ahh!

Ieelpo. Sajūti, kā manas mīlestības siltums paplašina tavu sirdi – aizdedz tavu sirds liesmu. Es sūtu tev savu mīlestību un mieru uz savas elpas spārniem. Ieelpo mieru.

Izelpo – es ieelpoju tavas sāpes, visas tavas ķermeņa, prāta un gara ciešanas. Ahh! Dod man savu nastu, un es to padarīšu vieglu.

Ieelpo –- Es dodu tev savu Mieru.

Izelpo – Iedomājies, ka tavas ciešanas kā naktstauriņš ielido manas sirds tīģelī. Redzi, kā tavas bēdas, dusmas un bailes pārvēršas zeltainā gaismā – uzaust jauna rītausma!

Ieelpo – ES ESMU Augšāmcelšanās un Dzīvība.

Atkal elpo ar mani…. Atceries Kristu sevī. Mēs elpojam Dzīvības elpu, mans mīļais draugs.

Elpo viegli. Atpūties Lielā Klusuma rāmumā – vienkārši apzinies savu elpu, nekas cits tev nav jādara, kā tikai jāvēro sava elpa. Vienkārši atgriezies pie savas maigās elpošanas.

Apzinies Elpu elpā, kas brīvi plūst ar katru dziļu ieelpu un izelpu. Ieelpo bezgalīgo gaismu un mīlestību. Uzņem mani savā svētajā sirdī. Atslābinies… ļauj savai sirdij smaidīt…

Nošķirtības akmens noveļas no tavas sirds. Dieva Dēls izsauc Tevī apglabāto Kristu. Nāc! Mosties un celies!

Es tev saku: Miers. Miers. MIERS… Ļauj Gaismai darboties katrā šūnā. Ļauj atkāpties tam, kas tev vairs nekalpo. Ieelpo saldo mieru katrā šūnā. Nāc gaismā. Ej prom no neziņas kapa. Nāc kopā ar mani uz Tīro zemi un piedod tam, kas mirst un ir miris.

Salasi kopā savu sadrumstaloto “es” un ievieto to savas Kristus-Magdalēnas sirds, kas ir bezgalīgi līdzjūtīga sirds, mierinošajā klēpī. Ļauj Kristus bērnam augt tevī. Ar katru ieelpu saņem atjaunotu dzīvīgumu, katra šūna augšāmceļas.

Dziļi ieelpo… Apzinies zeltaino gaismas lodi, kas mūs ieskauj. Ļauj savam cilvēka ķermenim BŪT Dieva Dēlam/Saulei. Esi Bezgalīgā Gaisma!

Nāc mājās pie savas esības Tēva/Mātes. Atlaid savu ķermenisko identitāti un saplūsti ar mani lielākā gaismā, ārpus visas gaismas, ārpus visām formām.

Elpo… Atslābinies… Vienkārši ESI…

Mana elpa ir tava elpa. Mani sirds puksti ir tavi sirds puksti. Mans ķermenis ir tavs ķermenis. Tu un “citi” ir saplūduši dievišķā savienībā: Līgavainis un Līgava- Kristus un Magdalēna- vienota dzīve.

Tagad, pazīstot Vienotību, izjūtot līdzjūtību pret visu dzīvo, ar elpu atmodini sevī apziņu, ka citu cilvēku ciešanas ne ar ko neatšķiras no tevis paša ciešanām. Maigi izelpo savas mīlestības tīro gaismu savu brāļu un māsu sirdīs….. Maigi ieelpo un pieņem viņu sāpes kā “tumsas bumbu”. Maigi ievieto melno vai tumši pelēko ciešanu bumbu savā ar Kristu apvienotajā sirdī. Vēro, kā tumsa kūst gaismā….. Katra sirds spīd…. Katra sirds ir rāma mierā.

Negaidi pārmaiņas vai atlīdzību, vienkārši ļauj būt tam, kas ir, un tādam, kāds tas ir, – tā ir bezgalīga mīlestība. Vienkārši zini, ka “citi” IR tavs “es” – Lielā Pilnība. Tāpat kā es zinu, ka tava sirds ir mana, tā arī Vienotība, kas nav aprakstāma vārdos, turpina elpot Dzīvības elpu.

Neatkarīgi no tā, cik reižu tu izvēlēsies piedzīvot šo dvēseļu un siržu savienību, šo gara laulību, lai tā tev labi kalpo, mans mīļais brālis/mīļā māsa, mana mīļotā Magdalēna.

Lai miers ir ar Tevi tagad – šajā elpas vilcienā un līdz pasaules galam. Neuztraucies par to, kāds varētu būt mans veidols nākamreiz, kad apskausimies, jo tu mani pazīsi tādu, kāds es Esmu, ārpus visām formām un vārdiem. Tā ir tava izvēle, un šādā veidā tu iepazīsi sevi kā Kristus-Magdalēnu, kuru tu meklē.

Meditāciju vada Inta Blūma.

Fona mūzikai izmantota – 417Hz vibrāciju paaugstināšanas frekvence (Master Sri Akarshana).

Dejojošā Vēja (Annas dēla Noa sieva) vadīta meditācija

Iztēlojaties skaistākās nakts debesis. Mēs guļam, sadevušies rokrokā, mīkstajā zālājā, kas klāj Avalonas Toru. Pie mūsu galvām atrodas liels, stāvošs akmens, kas ir akmeņu apļa daļa. Aplis aptver iekšējo svētnīcu, vietu, kur pūķa līnijas savienojas un dziļi ienirst mūsu Mātes Zemes dzemdē.

Mūsu pēdas ir vērstas pret rata centru, kurā deg neliela svētā uguns. Mēs paceļam acis un ieraugām debesu velvi. Zvaigznes pulsē gaismā.

Spirālveida enerģijas nolaižas, lai mīlētos ar mums. Mēs ieelpojam Mātes Zemes enerģiju, kas atrodas zem mums. Tās ķermenis pulsē. Māte Zeme aicina mūs savienoties ar to saliedētā veidā, kas apvieno mūsu savstarpējās ilgas pēc Tēva Gara, lai tas savienotos ar mums. Mūsu ķermeņi ir kā koki un stāvošie akmeņi, kas dziļi pastiprina un koncentrē lejupejošās un augšupejošās enerģijas. Guļot šeit, uz šī senā kalna, mēs varam sajust visu lietu Vienotību. Tas ir bijis mūsu ceļš jau kopš laika pirmsākumiem, kad mēs visi runājām vienā valodā. Mēs atceramies, ka esam Senie, kuri ir atgriezušies, lai radītu svēto templi, kurā debesis un zeme var saskarties, apskauties un saplūst. Māte Zeme ir tērpusies savās viskrāšņākajās kāzu drēbēs. Visas būtnes ir mierā.

Mēs jūtam, kā lielie kambari zem mums izstaro savu gaismu. Mēs varam sajust Zemes iekšējās saules gaismu un dižās kristāla būtnes, kas atceras šīs sfēras vēsturi. Gaismas, skaņas un krāsu raksti mums visapkārt auž sarežģītus zīmējumus. Mēs dzirdam patīkamu mūziku, zvanu šķindēšanu, smalkas cimboles un stīgu instrumentus, ragus un debesu balsis. Lejup nolaižas lielas ēteriskas gaismas būtnes; ap mums pulcējas eņģeļi, Pāns un fejas. Viņi visi dejo un lēkā, pinot sarežģītus mirdzošas varavīksnes gaismas rakstus. Saskaņojoties ar viņiem, mēs jūtam vieglumu un pacelšanos. Mūsu fiziskie ķermeņi atpūšas mierā, kamēr mūsu ēteriskie dubultnieki paceļas, lai dejotu un līksmotu.

Atgriežoties no telpas ārpus laika, mūsu ēteriskie ķermeņi atmodina mūsu fizisko ķermeņu šūnas. Mēs sajūtam svētās uguns siltumu akmeņu apļa centrā. Mūsu sirdis un vēderi liesmo ekstāzē. Mēs pieceļamies un dejojam ap uguni, kas pieskaras zvaigznēm. Viegli un priecīgi mēs lecam cauri liesmām. Mēs turpinām dejot aplī. Mūs iekvēlina un apreibina Dižā mīlestība, kas eksplodē un plūst caur mums.

Mēs esam dejojošās liesmas, plūstošais gaiss, auglīgā zeme, veldzējošais ūdens un Lielais Tukšums jeb Dievs, kas tur mūs pie savām lūpām un ieelpo mūs Svētajā Mīlestības Grālā. Mēs pilnībā atdodamies Elpai, elpodami savu pacilājošo deju. Mēs ieaužam sevi visdažādākajās radības izpausmēs šajā kausā! Mēs izkūstam tukšumā ārpus mūsu prāta izpratnes, apzinoties tikai svētlaimi un visu lietu svētumu – atlaižot visu – vienkārši esot tādiem, kādi esam!

Es aicinu piedalīties šajā dejā mūžīgi mūžam, no jauna aužot savu ķermeni kā gaismas trauku. Jūs esat svētā Grāla, svēto asiņu, to atslēgu un kodu glabātāji, kas liek atcerēties pasaules, no kurām mēs esam nākuši, un Lielās mājas ārpus visām formas pasaulēm. Atceroties mani un mūsu Grāla ģimeni, atceraties savas dzīvības svētumu un šīs maģijas radīšanas svētumu.

Esmu nākusi būt kopā ar jums, lai mēs visi radītu lielāku laimi, kas būtu pazīstama ikvienai pukstošajai sirdij. Neatkarīgi no tā, vai tā ir sirds, caur kuru plūst asinis vai sula, lai mēs aužam savu maģiju ārpus laika un ārpus vārdiem Lielajā klusumā.

Uztveriet mani kā dejojošu vēju, kas nes jūs uz Mājām, kuras mēs nekad neesam atstājuši, uz vietu, ko mēs saucam par Avalonu aiz tālajiem krastiem.

Meditāciju vada Inta Blūma.

Fona mūzikai izmantota – 417Hz vibrāciju paaugstināšanas frekvence (Master Sri Akarshana).

Valodas