Sarmītes Eidukas atsauksme par grāmatu Magdalēnu balss: Kristus–Magdalēnas potenciāla atmošanās

Grāmatas manuskripts manās rokās iegūla februārī. Tā bija diena, kad kristīgajā pasaulē sākās Kristus ciešanu ceļš, Lielais gavēnis. Es nepiederu nevienai reliģijai un ticībai, jo zinu, ka Kristus gaisma ir brīvība.

Jau martā, tieši uz Lieldienām, grāmatu biju izlasījusi. Sakritība? Iespējams. Bet, šķiet, šajā laikā izgāju savu ciešanu, transformācijas un mīlestības ceļu, gluži kā Kristus savējo. Un kas zina, vai mana iekšējā pārveide aktivizējās, ietekmējoties no grāmatas enerģijām vai tomēr ne, bet zinu, ka pirms grāmatas atvēršanas es daudz ko biju jau jutusi un nojautusi, taču pēc grāmatas izlasīšanas mana Dvēsele ir modināta Bezgalīgai gaismai un es esmu iedrošināta vēl vairāk paust savu bezgalīgo sirds potenciālu.

Lasīšana bija kā rituāls, kurš arvien vairāk un vairāk ievilka mani, un ikreiz, kad bija jābeidz lasīt, bija sajūta, ka nevēlos atgriezties cilvēciskajā realitātē, kurā mēs esam radījuši tik daudz naida, dusmu, ciešanu. Es nevēlos izkāpt laukā no tās enerģijas, kādu radīja grāmatas enerģētiskais lauks un pats lasīšanas process. Tajā viss šķita tik pazīstams un īsts. Tas bija patiesas Gaismas lauks, kurā ķermenis viegli vibrēja, jo gaismas enerģijas ir ļoti jaudīgas. Telpā bija sajūtama Mātes Marijas rožu eliksīra smarža — saldkaislīga, aicinoša, maiga un savienojoša… un apkārtni caurstrāvoja labestība. Tāda ir arī mana realitāte, kuru esmu sākusi radīt savā esībā. Grāmatas atnākšana pie manis nebija nejaušība, tā bija apzināta jaušība, turklāt tieši laikā, kad mans apziņas lauks intensīvi paplašinās. Viss notiek laikā. Katram savējā.

Ikreiz, kad atvēru manuskriptu, jutu vieglu satraukumu, sirds sāka sisties straujāk, enerģija sāka virmot arvien stiprāk, it kā es mainītu platformas. It kā būtu iekāpusi kādā kosmosa kuģī, kur cita elpošana un būšana. Nezinot, par ko būs stāsts, sajutu, ka vispirms tas tiek modināts manā ķermenī. Sāka mosties kaut kas iekšēji, dziļi zināms, it kā no dziļdziļām krātuvēm tiktu izceltas dziļas dievišķas zinības un tieši tagad ir mirklis, kad es tām varu pieskarties…

Turpinot lasīšanu, sakāpinātās emocijas rimās, likās, ķermenī iestājas miers, sajutu siltumu ielīstam šūnās un ļāvos caurdzīvot stāstītoPar Gaismu un Mīlestību ir šis stāsts. Lūk, tieši tāpēc enerģija manī sāka kūsāt, viegli vibrētjo viss tik ļoti pazīstams un zināmsvien pieredzēt toļaut tam sevī atmostiesAtmosties savai Patiesajai esībai, kas esam mēs šeit, uz Zemes.

Iekšējs atmošanās un atcerēšanās process ir sāciesraudu, raudu daudz, tik sirsnīgi raudu par to, ko jau zinu un esmu aizmirsusiun tagad, tagad ir laiks to atcerēties Caur asarām vērās vaļā mana apziņas daļa, kura līdz šim bija liegta, aizvērta un neatļauta. Tā daļa, ko manā enerģētiskajā laukā jau sen bija redzējuši čeneleri, kuri tomēr nespēja nolasīt, kas mani ir aizvēris, kāpēc es tik ilgi esmu klusējusi… Grāmata spēji atrāva vaļā manu klusēšanas būri. Tā atvēra dzīvības elpu, tā atmodināja mani dziļi šūnās un dziļi dvēselē. Vēl vairāk un vairāk es saņēmu apstiprinājumu savam dvēseles ceļam: es esmu Sirds gaismā un mīlestībā! Es esmu Mīlestība! Es esmu Prieks! Es esmu Laime!

Grāmatā Magdalēnas runā par to, kas ir bijis apslēptsIr laiks balss atvēršanai. Sievietes iekšējā balss ir viņas iekšējais spēks un jauda. Caur to sieviete pauž savus Gaismas kodus, savas dievišķās zinības. Tas viss tik ļoti rezonē ar mani, ka sirds apmet kūleni, jo, šķiet, es lasu sevi…

Tikko esmu sākusi skaļi dziedāt, caur mantru skandēšanu uzdrošinos dziedāt droši un skaļi. Sākotnēji pat likās, ka tā, kura dzied, nemaz neesmu es, ka caur mani kāds augstāks spēks izpauž savu enerģiju. Un tā jau arī ir: mans augstākais spēks mīt manī. Arvien vairāk skandējot mantras, jūtu, cik ļoti droši atveras mana balss, un, sajūtot to vibrāciju, no kādiem dziļumiem tā nāk, es jūtu savu sievišķā aspekta atmošanosŠķiet, tas nāk no maniem visdziļākajiem slāņiem, no tās vietas, kas kaut kad iepriekšējās dzīvēs ir tikusi slēgta vai aizliegta. Caur manu balsi mostas mana iekšējā brīvība un spēks, kas sargā manu iekšējo Gaismu un Sirds zinības. Mans iekšējais spēks modina manu apziņu arvien vairāk un vairāk, un tikai modusies sieviete var radīt pasaulē mieru un harmoniju. Atverot savu balsi, atveru savu iekšējo brīvību, caur savu atvēršanos es atveru daudzu sieviešu balsis, un tā mēs visas atbrīvojamies un atgriežamies savā sākotnē, kur nav pazemojuma, naida, aizlieguma. Kur dvēseles ir brīvas ikvienam. Par to ir šī grāmata.

Grāmatu caurvij sievietes un vīrieša attiecību stāsts. Marijas un Ješuas savstarpējā tuvībā sajutu dziļu pazemību un cieņpilnas mīlestības stāstu. Caur viņu pieredzi es izdzīvoju savējo un atgriezos savā veselumā, kur mīt patiesa mīlestība uz partneri, kur nav pieprasījumu, nosodījuma un gaidu, kur ir tīra atdošanās mīlestības enerģijās. Cieņpilnas attiecības mīt veselumā.

Caur šo grāmatu esmu vēl vairāk dziedinājusi savas ēnas daļas, tajās ir iedegta gaisma, un tās atgriežas savā veselumā. Grāmatas enerģijas ir ļoti dziedinošas un paplašinošas.

Kad arvien vairāk un vairāk manī atgriežas veselums, mans prāts kļūst skaidrāks un sirds top atvērtāka. Caur grāmatas sirds gudrībām es apzināti izvēlos labestību un mīlestību katru mirkli. Dziedinot sevi, es dziedinu savas daļas, kas ir ārpus manis. Es zinu, ka ikviens cits cilvēks esmu es un es esmu viņš. Citu cilvēku ciešanas ir arī manējās. Ikkatra dziedināta sieviete spēj dziedināt visas pasaules sievietes — tāda ir kosmiskā kārtība bezgalīgās gaismas frekvencēs.

Grāmata izgaismoja manu ceļu — paplašināja manu apziņu, lai es vēl patiesāk, īstāk un bezgalīgā gaismā un mīlestībā spētu realizēt savu dvēseles potenciālu, tātad cilvēces dvēseles potenciālu. Kā Ješua saka: esiet tas, kas jūs esat, — Mīlestība!

Es izvēlos katrā mirklī ieraudzīt bērnišķo brīnumu. Es mācos vislielākajā nemierā un vētrā saglabāt mieru. Un katru saullēktu un saulrietu es pieņemu ar pateicību sirdī, jo tā patiesi ir svētība.

Grāmata ietver sirds gudrību. Stāsts ir par to, ko mēs esam meklējuši gadu simteņiem un tūkstošiem. Viss ir viens. Mēs katrs nesam Kristus asinis un Kristus gaismas frekvenci. Vien atvērties šim apziņas līmenim un tajā būt.

Par daudz ir sarežģītības šajā cilvēciskajā pasaulē. Mīlestība ir vienkārša, un Gaisma vienkārši ir.

Es ticu, ka grāmata spēs modināt pilnīgu sievišķo aspektu ikvienā lasītājā, ka ikviens tiks iedrošināts paust savu enerģētisko brīvību un pieredzēt savu bezgalīgo sirds potenciālu.

Es ticu, ka Kristus gaisma atgriežas cilvēku sirdīs un pasaulē.

Pateicība visiem par šīs grāmatas esamību, un sirdsdziļa pateicība Intai par iekšējo jušanu to izdot manā dzimtajā valodā un dot iespēju mūsu Zemei atmosties.

Sarmīte Eiduka: par sevi

Ir laiks atvērties stāstam par sevi.

Kas es esmu?

ES ESMU!

Es esmu katru mirkli! Es esmu katru mirkli tas, kas es esmu, — es esmu mīļotā sieviete, es esmu mamma, meita, māsa, es esmu draudzene, kaimiņiene, sabiedrības locekle, es esmu iedvesmotāja, dzīves baudītāja…

Es esmu Dvēseles pavadone un Sirds un mīlestības meistare. Es esmu Viss un Nekas… ES ESMU!

Pirms 13 gadiem, kad man bija 39 dzīves gadi, es biju nonākusi mirklī, kad sajutu: bet ko tālāk? Ko vēl es gribu pieredzēt šajā dzīvē? Daudzas cilvēciskā ego spēlītes un rotaļu laukumi pieredzēti, ko gan vēl varu piedzīvot?!

Un tad sākās pati aizraujošākā manas dzīves sadaļa, kuru es radu arvien plašāku un aizraujošāku.

Es sāku izzināt savu sirds telpu un savas dvēseles iespējas.

Lēnām, pavisam lēnām, kaut reizēm likās, ka ļoti straujiem un lieliem soļiem, es devos pretī savas dvēseles gaismai. Tas notika lēnām un pārliecinoši. Caur visdažādāko pieredzi ezoteriskajā un garīgajā” vidē es lēnām sāku iepazīt sevi. Kas tad es esmu?

Ieguvusi daudz pieredzes, 2018. gadā es pieņēmu visatbildīgāko un skaistāko lēmumu savā apzinātajā dzīvošanā — es uzņēmos pilnīgu atbildību par savu dzīvi un izvēlējos pārtapt no Patērētājas uz Radītāju. Es ļoti apzināti izvēlējos pārtapt no Cilvēka Ego par Cilvēku Dvēseli! Es devos ceļā no Prāta uz Sirdi. Kā man ir sanācis, un kā man ietas šis ceļš?

ES ESMU!

Un jau šodien es varu teikt — es esmu dvēsele ar bezgalīgi krāšņu potenciālu. Es esmu Mīlestība! Es esmu Prieks! Es esmu Laime! Es esmu Lielā Radītāja atspoguļojums šeit, uz Zemes. Jā, ar visām cilvēciskajām būšanām un nebūšanām. Un tomēr — es esmu Mīlestība un Gaisma. Es esmu Viss un Nekas…

Ar katru mirkli iepazīstu sevi patiesāk un īstāk. Es jūtu un sajūtu, es ieraugu un redzu, es mīlu un iemīlos, es zīmēju, dziedu un deju… Ar katru atdošanos Debesīm es pietuvojos savai dievišķajai daļai, kas mani ved tuvāk Lielajam Radītājam.

Caur katru satikto cilvēku, caur katru sevis radīto esības mirkli es pieredzu savu bezgalīgo dvēseles potenciālu. Un ir tiiik garrršīgi un interesanti dzīvot, jo manas dvēseles potenciāls ir tik ļoti krāšņs, priecīgs, aktīvs, neizzināms, pārsteidzošs… ES ESMU!

Caur savu esību iedvesmoju citus radīt savu dzīvi krāšņu, brīvu un bagātu. Ar savu klātesamību un enerģētisko lauku iedvesmoju citus pieredzēt savas spējas un talantus un pacelties augstāk sevī, pacelties augstāk par to, kas viņi ir tagad, — uz to, kas viņi ir dvēseles plānā…

Mēs satiekamies radošajā ceļā, caur punktiņmandalu, mantras mandalu un citu mandalu meistarklasēm, retrītiem un notikumiem, mēs satiekamies Gobas dejā un koncertos Balti”, mēs satiekamies mūsu radītajā miera, krāsu un skaņu pasaulē Labo Sajūtu Mājvieta”, mēs satiekamies un esam… esam viens otram līdzās — kā ceļabiedri, kā atbalsts, kā ierosinātājs… Mēs satiekamies MĪLESTĪBĀ!

Ja vēlies savienoties mīlestībā un krāšņā radīšanā, tad meklē mani:

www.labosajutumajvieta.com

IG: @sarmite_eiduka.punktinmandalas

FB: Sarmīte Eiduka vai Punktiņmandalas

Grāmata "Magdalēnu balss: Kristus–Magdalēnas potenciāla atmošanās"

Atbildēt

Valodas