Strādājot ar sevi

Dažas atziņas.

Ir liela starpība starp apzinātu izvēli un vēlmi kļūt par pozitīvu cilvēku, kas mācās ar prieku nodzīvot savu šodienu. Un starp mākslīgas laimes masku, ko uzliek, lai noliegtu u ieslēptu pavisam dziļi to, kas vēl ir dziedināms.

Ir jāpieņem, jāizprot un jāintegrē bailes, dusmas, bēdas, aizvainojums, skumjas, uztraukumus, paniku, naidu , nosdīšanu, vainošanu un vainas apziņu. Nevar aiziet no šīs sevis daļas, neizdziedinot to.

Nevar atbrīvoties no negatīvā, to apspiežot, iegrūžot tik dziļi, dziļi sevī, ka šķiet- es taču par to vairs nedomāju, neatceros- tātad tā nav! Varbūt tikai paši dzīvojam ilūzijā, ka esam piedevuši?… Vai esam izvilkuši to ārā- izanalizējuši, izrunājuši, izraudājuši?

Vai esam norijuši kamolu, salasījušies Sineļņikovu, L.Vilmu, E. Rudzāti, un, lai nebojātu aknas, veiksmīgi ”piedevuši”, iegrūžot to tik dziļi, ka paši vairs nezinām, kur meklēt?

Saskaņā ar pievilkšanās likumu, negatīvais turpina ”strādāt arī aiz skatuves”, pievelkot attiecīgo pieredzi, kura atpoguļos visu neatrisināto un neatlaisto…

Dziedināšana ar laika līniju.

Process, kad paša aspekti atgriežas atpakaļ laikā, ar mērķi izdziedināt citus aspektus, kuri ir pārdzīvojuši kādu traumu vai negatīvo programmēšanu.

Dziļā meditācijā, terapeits (var mēģināt arī pats), aizved klientu atpakaļ laikā, lai dziedinātu traumēto ”Es”.
Tas, kas aiziet atpakaļ pagātnē ir meditatīvs gaismas ķermenis un Zeltītā Dievišķā klātbūtne (augstākais ES)…

Pagātnē va iepriekšējā dzīvē, šie divi aspekti ierodas, kā mirdzošas Gaismas būtnes, kā eņģeļi…kā Dieva vēsneši, kas ir atnākuši, lai dziedinātu pagātnes ”ES”.
Pagātnes ”ES apmeklējuma laikā, būtnes mierina, runā, ļauj izrunāties, izdzīvot, sūta Dievišķo Gaismu (var izmantot ļoti dažādas tehnikas).
Svarīgi ir, ka netiek mainīti pagātnes notikumi, lai nepārkāptu brīvo gribu.
Mērķis ir pagātnes ”Es” pieredzes izmainīšana, emocionālo rētu likvidēšana, astrālo un kauzālo bloku likvidēšana.
Pēc dziedināšanas pabeigšanas, augstākie aspekti atgriežas tagadē, un no šī brīža Dvēselei ir jauna laika līnija, kura sevī ietver pagātnes ”Es” dziedināšanu.
Pat, ja proecess nav pietiekami dziļš, tas strādā…Piemēram, šajā dziedināšanas procesā, var iedot savam pagātnes ”Es” laimīgu bērnību, mīlošus vecākus utt.-ja tādas nav bijis….


Vibrāciju atjaunošana.

Nodibiniet kontaktu ar savu mirdzošo Zeltaino Dievišķo klātbūtni (savu 12-dimens. Augstāko “Es”), kas patlaban ir klātesošs visos laikos un visās telpās.
Palūdziet, lai šis ”Es”- jūsu augstākā daļa, pārņemtu savā ziņā šo procesu un situāciju, lai vadītu jūsu dzīvi.
Palūdziet attīrīt savu ķermeni no visām neharmoniskajām vibrācijām, no negatīvajām domām, astrālajām būtnēm un nevēlamajām sajūtām.
Atcerieties- jūs nenosodāt šīs sajūtas. Jūs vienkārši vērojiet, kā tās vairāk jums nekalpo…
Būtībā, lielākais vairums no tām, pat nav jūsējās.. Varbūt tās nāk no vecākiem, partneriem, draugiem vai kāda aizkaitināta kolēģa…Tās nemaz nav jūsu….
Novietojiet sev visapkārt Zelta Gaismas ekrānu….un vērojiet, kā attīrās katra ķermeņa šūniņa, kā tā paliek gaiša un dziedinās no visa negatīvā…
Sūtiet beznosacījuma mīlestību katrai sevis daļiņai, īpašu uzmanību pieveršot tām vietām ķermenī, kur jūtams saspringums, notirpums, nogurums utml…
Sakiet: ”Katru dienu un katru reizi es ienesu savā fiziskajā ķermenī arvien vairāk mīlošas Dievišķās Gaismas….Es pilnībā atbrīvoju visu, kas traucē manas dvēseles izaugsmes visaugstākajam labumam, laimei un labklājībai…”

Inta

Atbildēt

Valodas