Konference ”Baltu Sakrālais Mantojums”


Konference
Baltu sakrālais mantojums
16.un 17.februāris, 2013, Islande Hotel Rīgā

“Patriotisms sākas ar zināšanām”
Ir svarīgi meklēt gaismu savā iekšienē – zināšanu un
gara gaismu. Zīmīgi, ka novembrī ir Latvijas dzimšanas diena, kad vairāk
kā citkārt aizdomājamies par to, kas ir īstenā latvietība, kur ir mūsu saknes,
no kurienes nāk mūsu zināšanas un mūsu spēks… Daudzi cilvēki sajūt, ka atkal
ir atmodas laiks, tikai šoreiz nevis politiskās, bet garīgās atmodas laiks, kas
pamazām liek pievērst uzmanību mūsu pašu vērtībām – esam izskrējušies pa
pasauli, pamēģinājuši, izgaršojuši citu kultūru vērtības, meklējuši Rietumos un
Austrumos, bet tagad, kā Sprīdīši, pamazām atgriežamies Mājās… Par to liecina
kaut vai tas, ka arvien vairāk svinam īstos Saulgriežus, vēlamies uzvilkt
tautastērpu, apmeklēt Latvijas svētvietas, uzzināt par dainām, baltu zīmju
spēku un nozīmi.
Arī šīs konferences ideja radusies, lai atcerētos un apzinātos
tās vērtības, kuras mums vienmēr ir bijušas. Šeit ir sapulcināti gan lektori,
kas veltījuši visu savu mūžu mūsu zemītes pētījumiem, gan tādi, kas dzīvo ar
dziļu savas latvietības apzināšanos, un vienas lekcijas ietvaros varēs tikai
pieskarties tēmas aktualitātei un nozīmībai, lai vēlāk sekojošajos semināros,
jau dalītos ar jums tajā, kas ir sakrāts pētījumu gadu garumā.
Pasaulē ir plaši izplatīta prakse, ka vienas konferences
ietvaros uzstājas gan zinātnieki, gan pētnieki un praktiķi, tādejādi ļaujot
klausītājiem gūt vispusīgu priekšstatu par apskatāmajām tēmām un saņemt to, kas
katram šķiet visatbilstošākais.
Konferences programma:


16.februāris, sestdiena
10.00-10.15 Ievadvārdi – Inta Blūma Vītola
10.15- 11.30 Sarmīte Krišmane- ”Dainu praktiskais pielietojums ikdienā”
11.45 -13.00 Ludmila Kartunova – ”Informācijas apmaiņa starp cilvēku un dabu (Latvijas simbolos un ornamentos)”
13.00-14.30 Pusdienlaiks.
14.30- 15.45 Rūta Muktupāvela  “Šamanisms un tā elementi baltu folklorā”.
16.00-17.15 Valdis Muktupāvels -”Baltu dabas svētnīcas semantisko slāņu skaniskā interpretācija”
17.30 -18.30 Diskusija par konferencē apskatītajām tēmām. Vadīs rakstnieks un publicists Otto Ozols.
17.februāris, svētdiena
10.00- 11.00 Ivars Strautnieks- ”Latvijas ģeoloģiskās attīstības vēsture”
11.15 -12.15 Gunta Saule  ”Dievturība 21.gadsimtā- reliģija vai dzīvesziņa?”
12.30-13.30 Jānis Ozols ”Zināmāko Latvijas svētvietu raksturojums un klasifikācija dažādu pētnieku interpretācijā. ” 
13.30- 15.00 Pusdienlaiks.
15.00 -16.15 Valdis Celms ”Baltu pašapziņa, jeb kur meklēt mūsu patieso spēku”
16.30-18.00 Solvita Lodiņa “Tradicionālās kultūras ilgtspēja mūsdienu garīgajā un sociālajā vidē”
18.00 Noslēguma vārdi un kopdziesma.
Paralēli vestibilā darbosies latvisku lietu un grāmatu tirdziņš.
Visa informācija baltumantojums.lv

Atbildēt

Valodas