Sajust, saredzēt un sadzirdēt vairāk…

Mūsu uztveres, mūsu maņu diapazons ir ļoti ierobežots. Mūsu acs uztver tikai nelielu daļu no visa

fiziskajā pasaulē redzamā spektra, – lielākā daļa ir ārpus mūsu redzes aparāta uztveres diapazona vibrācijām. Tas pats attiecas uz dzirdi un pārējām maņām…

Jo vairāk mēs strādājam ar sevi garīgajā jomā, jo vairāk paaugstinam savas vibrācijas, jo plašāku vibrāciju spektru sākam uztvert… Kādam parādās t.s. iekšējais ekrāns, kāds, varbūt sāk dzirdēt balsis, kāds sajust informācijas plūsmu… Gaišdzirdība, gaišredzība, gaišzinība… Katram no mums kāds no šiem veidiem ir vairāk izteikts, tieši tāpat, kā kāds labāk redz, bet cits labāk saož. Tikai lielākoties šīs spējas, atrodas latentā (aizmigušā) stāvoklī…
Lielākai daļai tādēļ, ka vibrāciju un apziņas līmenis nav pietiekoši augsts, un mūsu Augstākie Aspekti nepielaiž, jo neesam gatavi. Bet ļoti daudziem tas ir dēļ dažādiem mentālajiem un emocionālajiem blokiem, nespējas atslābināties, atslēgt prātu, meditēt…
Gaišredzība, kā spēja ir ļoti plašs jēdziens. Mums apkārt ir daudzdimensionāla pasaule un arī nepieredzējis, garīgi neizaudzis cilvēks, apgūstot dažādus paņēmienus, var nokļūt paralēlajā pasaulē, vai astrālajā plānā, kas ir atbilstošs viņa vibrāciju līmenim un ar tā līmeņa būtnēm arī mijiedarboties- saņemt pat informāciju, kas var būt pat daļēji patiesību saturoša. Šādi darījumi astrālo būtņu un cilvēku starpā ir plaši izplatīti- tā ir interesanta un plaša tēma…
Kāds iemācās, kāds ”atver”, kādam spontāni atverās kāda līmeņa vai dimensijas redzēšana- viena vai vairāku. Jo augstāks paša vibrāciju līmenis, jo plašāku diapazonu spēj ieraudzīt un ar tur esošu informāciju mijiedarboties…
Alkohola, narkotiku un citu halocigēno vielu lietošanas rezultātā arī spektrs paverās un jūs jau paši ziniet, kā šī mijiedarbība izpaužās… Šamaņi apzināti lieto šādas vielas, lai izietu astrālā un saņemtu no tur esošajām būtnēm informāciju…
Tā ir ļoti plaša tēma un es patiešām ieteiktu tajā iedziļināties un izprast, tieši tiem, kam vēl iekšējās atpazīšanas/redzēšanas sistēma nestrādā perfekti…
Uzrakstīt un ar šo tēmu pastrādāt vairāk mani pamudināja gan kāds cits ”jušanas”aspekts. Aspekts, par kuru daudz mēs runājam, un, kas šobrīd ir manā aktualitāšu TOP augšgalā…
Vispār jau tāpat nekas nenotiek…viss ir saistīts. Tās tēmas, ar kurām strādāju es pati, pēc tam parādās tiem cilvēkiem, kas nāk pie manis… Mēs nonākam tur, kur jānonāk…Pievelkamies, satiekamies, padalamies un ejam uz priekšu… 🙂
Ilgus laiku TOP 1 tēma bija sievišķība, partnerattiecības, kas joprojām ir TOP spicē (es ar smaidu kvalificēju), bet jau visu iepriekšējo gadu pamanīju, ka galvenie jautājumi ir: kā sadzirdēt savu sirdsbalsi? Kā atrast savu ceļu? Pieļauju, ka tas ir saistībā ar manu otro grāmatu, kas ir vairāk par šiem jautājumiem, tomēr tas ir pavisam cita līmeņa skatupunkts. Šādu jautājumu uzdod tie, kas sāk skatīties jau no Dvēseles skatupunkta uz savu dzīvi. Fokuss no cilvēciskā, Ego līmeņa (sadzīve, ģimene, darbs) ir pārvietots uz Sirds (Dvēseles mājvietas) līmeni… Tas ir skaisti! Esmu ļoti priecīga un gandarīta par to, jo tas nozīmē tikai vienu- mēs ejam! Tas patiešām ir liels sasniegums priekš katra, kas iet šo ceļu… Un mani priecē, cik mēs esam daudz!
Līdz ar to paverās cita izpratne par savām iekšējām vajadzībām, saviem mērķiem, vēlmēm un dzīves virzienu. Arī šeit mainās fokuss. No ārējā uz iekšējo. No ārējās pasaules iepazīšanas, vēlmes izzināt, izprast Kosmosa likumus, garīgos principus, pasaules uzbūvi uz savas iekšējās pasaules iepazīšanu- gan psiholoģisko, gan garīgo.
Ar psiholoģisko es šeit domāju visu to, ko mēs tik daudz esam darījušas un darām- dziedināšanās programmās, meditācijās un praksēs. Sevis izdziedināšana, pieņemšana, iemīlēšana, sirds atvēršana, atbrīvošanās no blokiem, enkuriem, pagātnes balasta…
Un otra daļa- apzināšanās prakses, prāta kontrole, klusēšanas retrīti, meditācijas un prakses, kas ir vērstas uz saiknes dibināšanu, nostiprināšanu ar Dvēseli. 
Jo ir viegli u skaisti iet pa šo dzīvi tad, kad Tu skaidri sadzirdi, ko Tev saka un ļaujies Ceļam, pa kuru ved! 🙂
Ir dažādi šķēršļi, kas traucē mums pašiem sevi sadzirdēt, gan mentālie, gan emocionālie, gan garīgie.  Ir dažādas tehnikas, kā palīdzēt sev atbrīvoties no šiem šķēršļiem. Panākt pretī savai Dvēselei 🙂
Šogad es esmu iecerējusi vēl vairāk darīt, lai mēs visi daudz lielākā mērā sāktu dzirdēt sevi paši, uzticēties sev un atbrīvot tos blokus, kas traucē…
***
Man pašai nesanāk tik bieži kā gribētos pašai piedalīties kolēģu un dažādu profesionāļu rīkotajos notikumos. Bet, kad aizeju, tad no katra varu, ko mācīties, vai pārliecināties, ka visi ejam vienu ceļu, tikai atšķirīgos veidos 🙂 Vai ieraudzīt sevi no malas un mācīties no redzētā… Tomēr vislielākie svētki manai Dvēselei ir, kad šādos pasākumos/notikumos satieku tos, kam Sirds ir vaļā… No kuriem gaisma plūst…patiesumā, cilvēciskumā, dabiskumā, vienkāršībā…Kad Ego ir palaidis Sirdi pa priekšu,  kad vairs nav svarīgi, ko tas cilvēks saka, jo informācija kļūst sekundāra, ir vien skaistā sirds enerģijas plūsma…
Es ticu tam, ka tādu cilvēku kļūs arvien vairāk, kaut pagaidām es to ieraugu ļoti, ļoti reti… Par Mīlestību, gaismu un garīgumu runā daudzi. Daudz un skaisti…Tomēr tik ļoti gribās, lai tā skaistā Dvēsele iznāk priekšā, jo, lai cik interesanta, zinoša un pieredzējusi nebūtu personība, mani vairs tā neuzrunā… Gribās sarunas no Sirds uz Sirdi… nevis Ego uzstāšanos 🙂
Linda ir viens no tiem Gaismas Stariņiem, kuri aizpagājušo gadu apstaroja manu ceļu. Esmu ļoti
Lindiņa runājās ar mums par aizgājušajiem

pateicīga Debesīm, ka mūsu ceļi ir krustojušies un, ka paiesim kādu ceļa gabaliņu kopā…

Ir ļoti daudz kopēju nianšu mūsu abu darbībā, bet tas, kas attiecas uz gaišredzību, maņu attīstīšanu, -tur Lindas spējas un zināšanas  daudziem no mums palīdzētu dibināt ciešāku saikni ar mūsu augstākajiem aspektiem.
Tādēļ divus mēnešus mēs darbosimies kopā, liekot Prakšu Dienu akcentu tieši uz Sevis sadzirdēšanu un maņu attīstīšanu…
Iekārtojamies omulīgi skaņu blodu meditācijai ar Lindu
***
Tālāk seko informācija tiem, kas sajutuši vēlmi un gatavību dibināt ciešāku saikni ar savu Dvēseli. Izprast un sadzirdēt, sajust un doties…
Linda Vidzemes Retrītu Centrā būs 22.janvārī un 26.februārī.
22.janvārī, plkst. 10:00 tā būs ievadlekcija, atbildes uz jautājumiem un meditācija. Uz šo dienu variet pieteikties pieteikuma formā piezīmēs… Dalības maksa ir ziedojums pēc sirds vēlmes.
25. un 26.februārī mēs darbosimies viena pasākuma ietvaros. Pirmajā dienā es ar terapeitiskajām meditācijām, gan ”obligāto Prakšu Dienu programmu” :), gan ar speciālām, uz kanāla atvēršanu vērtām meditācijām, gatavosimies nākamajai – Lindas dienai, kad mācīsimies praktiski atvērt savas maņas…
9:30 Ievads- kas ir maņu attīstība un kā tā var palīdzēt Tev.
10:00 – meditācija savas enerģijas un apkārtējās vides sajušanai
10:30- darbs pāros nodarbībā- Sajūti savu enerģiju un atpazīsti otra enerģiju, iemācies to nodalīt. Info lasīšana otra enerģētiskajā laukā.
11:30- pārrunas
12:00-īsa  meditācija savas enerģijas sajušanai. Grupas darbs- Iepazīsti savas sajūtas un seko tām.
PAUZE -20 min
13:00 Krāsu spēle maņu attīstīšanai
13:40- 15:00  pārrunas, jautājumi un atbildes. Došanās mājup vai laiks sev…
Tātad ir 3 dalības varianti:
– vēl dažas vietas uz abām dienām (25-26.februāri), uz visu nedēļas nogali (+ 22.01, ja vēlies)
– tikai pie Lindas vienu vai abas svētdienas (22.01 un 26.02)
– tikai pie manis (25.02)
Atzīmē savu izvēli pieteikšanās formā…
Bet 25.februāra vakarā čillosim un atpūtīsimes visas kopā, dziedot mantras ar Ievu Bērziņu 🙂
Dalība no 35 eur (pieteikšanās formā izsmeļošāk! 🙂
Tā kā nelaid garām izdevību un pievienojies mums! 🙂
P.s. Uz janvāra prakšu dienām (abām dienām) vietiņu diemžēm nav, bet, ja ir iespēja, pievienojies spēka dziesmu sadziedāšanai ar Vītolu ģimeni 21.janvāra vakarā! 🙂
Lai brīnišķīga nedēļa, sirsnīgi-
Inta

Atbildēt

Valodas